Kremenný keramický téglik

  • Kremenný keramický téglik

    Kremenný keramický téglik

    Kremenná keramika má vynikajúcu odolnosť proti tepelným šokom vďaka optimalizácii zloženia zŕn.Kremenná keramika má malý koeficient tepelnej rozťažnosti, dobrú chemickú stabilitu a odolnosť voči korózii skloviny.