Kremenný keramický téglik

  • Quartz Ceramic Crucible

    Kremenný keramický téglik

    Kremeň má vynikajúcu odolnosť voči tepelným šokom vďaka optimalizácii zloženia zrna. Kremenná keramika má malý koeficient tepelnej rozťažnosti, dobrú chemickú stabilitu a odolnosť proti korózii taveniny skla.