Sklz munditu s korundom

  • Corundum-mullite Chute

    Sklz munditu s korundom

    Kompozitná keramika z munditu s korundom poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tepelným šokom a mechanické vlastnosti. Podľa materiálového a štruktúrneho prevedenia ho možno použiť na maximálnu aplikačnú teplotu 1700 ° C v oxidačnej atmosfére.