Korund-mullitový žľab

  • Korund-mullitový žľab

    Korund-mullitový žľab

    Kompozitná keramika korund-mulit poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tepelným šokom a mechanické vlastnosti.Podľa konštrukcie materiálu a konštrukcie môže byť použitý pre maximálnu aplikačnú teplotu 1700 ℃ v oxidačnej atmosfére.