Keramický piest

 • SICER – Ceramic Plunger

  SICER - Keramický piest

  1. Podľa pracovných podmienok a niektorých ďalších konkrétnych pracovných podmienok piestového čerpadla navrhne SICER návrh špeciálnej keramickej techniky a výber modulu.

  2. Flexibilné a tuhé tesnenie je možné testovať pre rôzne požiadavky.

  3. K dispozícii sú rôzne páry ficion medzi keramikou, gumou, polyuretánom alebo PTFE, ktoré majú dlhšiu životnosť.

  4. Spoločnosť SICER plne zohľadnila odblokovanie a uvoľnenie komponentov piestu počas výroby, spoločnosť SICER by poskytla dobre rozvinuté skúsenosti a referenčné údaje.